เครื่องบริหารร่างกาย,เครื่องออกกำลังกาย,เครื่องบริหารร่างกาย Pin loaded, 360ongsafitness.com

Promotion LINE@
360ongsafitness
ติดต่อเรา
เครื่องบริหารร่างกาย Pin loaded - BH Series
360 Ongsa Fitness Seated Chest Press Machine (BH-001)

360 Ongsa Fitness Seated Chest Press Machine (BH-001)

360 Ongsa Fitness Seated Chest Press Machine (bh-001)

ติดต่อสอบถามราคา

360 Ongsa Fitness Seated Straight Arm Clip Chest (BH-002A)

360 Ongsa Fitness Seated Straight Arm Clip Chest (BH-002A)

360 Ongsa Fitness Seated Straight Arm Clip Chest (BH-002A)

ติดต่อสอบถามราคา

360 Ongsa Fitness Shoulder Press

360 Ongsa Fitness Shoulder Press

360 Ongsa Fitness Shoulder Press

ติดต่อสอบถามราคา

360 Ongsa Fitness Seated Row (BH-004)

360 Ongsa Fitness Seated Row (BH-004)

360 Ongsa Fitness Seated Row (BH-004)

ติดต่อสอบถามราคา

360 Ongsa Fitness Abdominal Machine (BH-010)

360 Ongsa Fitness Abdominal Machine (BH-010)

360 Ongsa Fitness Abdominal Machine (BH-010)

ติดต่อสอบถามราคา

360 Ongsa Fitness Rotary Torso (BH-011)

360 Ongsa Fitness Rotary Torso (BH-011)

360 Ongsa Fitness Rotary Torso (BH-011)

ติดต่อสอบถามราคา

360 Ongsa Fitness High Pully (BH-012)

360 Ongsa Fitness High Pully (BH-012)

360 Ongsa Fitness High Pully (BH-012)

ติดต่อสอบถามราคา

360 Ongsa Fitness Horizontal Leg Curl (BH-013A)

360 Ongsa Fitness Horizontal Leg Curl (BH-013A)

360 Ongsa Fitness Horizontal Leg Curl (BH-013A)

ติดต่อสอบถามราคา

360 Ongsa Fitness Leg Extension (BH-014)

360 Ongsa Fitness Leg Extension (BH-014)

360 Ongsa Fitness Leg Extension (BH-014)

ติดต่อสอบถามราคา

360 Ongsa Fitness Hip Adductor & Abductor (BH-1819)

360 Ongsa Fitness Hip Adductor & Abductor (BH-1819)

360 Ongsa Fitness Hip Adductor & Abductor (BH-1819)

ติดต่อสอบถามราคา

360 Ongsa Fitness Upper Limbs (BH-008)

360 Ongsa Fitness Upper Limbs (BH-008)

360 Ongsa Fitness Upper Limbs (BH-008)

ติดต่อสอบถามราคา

360 Ongsa Fitness Leg Press (BH-015)

360 Ongsa Fitness Leg Press (BH-015)

360 Ongsa Fitness Leg Press (BH-015)

ติดต่อสอบถามราคา