อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อ,เครื่องออกกำลังกาย,เครื่องบริการกล้ามเนื้อ, 360ongsafitness

Promotion LINE@
360ongsafitness
ติดต่อเรา
อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อ
360 Ongsa Fitness Shoulder Press Machine (BTM-003)

360 Ongsa Fitness Shoulder Press Machine (BTM-003)

360 Ongsa Fitness Shoulder Press Machine (BTM-003)

ติดต่อสอบถามราคา

360 Ongsa Fitness Back Extension (BTM-010A)

360 Ongsa Fitness Back Extension (BTM-010A)

360 Ongsa Fitness Back Extension (BTM-010A)

ติดต่อสอบถามราคา

360 Ongsa Fitness Chest Press

360 Ongsa Fitness Chest Press

เครื่องออกกำลังกาย Plate-loaded ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์สามารถ ใช้ออกกำลังก..

ติดต่อสอบถามราคา

360 Ongsa Fitness Incline Chest Press

360 Ongsa Fitness Incline Chest Press

เครื่องออกกำลังกาย Plate-loaded ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์สามารถ ใช้ออกกำลังก..

ติดต่อสอบถามราคา

360 Ongsa Fitness Shoulder Press

360 Ongsa Fitness Shoulder Press

เครื่องออกกำลังกาย Plate-loaded ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์สามารถ ใช้ออกกำลังก..

ติดต่อสอบถามราคา

360 Ongsa Fitness Wide Chest Press

360 Ongsa Fitness Wide Chest Press

เครื่องออกกำลังกาย Plate-loaded ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์สามารถ ใช้ออกกำลังก..

ติดต่อสอบถามราคา

360 Ongsa FitnessLeg Curl

360 Ongsa FitnessLeg Curl

ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเป็นหลัก

ติดต่อสอบถามราคา

360 Ongsa Fitness Row

360 Ongsa Fitness Row

เครื่องออกกำลังกาย Plate-loaded ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์สามารถ ใช้ออกกำลังก..

ติดต่อสอบถามราคา

360 Ongsa FitnessLeg Extension

360 Ongsa FitnessLeg Extension

ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าเป็นหลัก

ติดต่อสอบถามราคา

360 Ongsa Fitness Pull Down

360 Ongsa Fitness Pull Down

เครื่องออกกำลังกาย Plate-loaded ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์สามารถ ใช้ออกกำลังก..

ติดต่อสอบถามราคา

360 Ongsa Fitness Biceps

360 Ongsa Fitness Biceps

เครื่องออกกำลังกาย Plate-loaded ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์สามารถ ใช้ออกกำลังก..

ติดต่อสอบถามราคา

360 Ongsa Fitness Triceps

360 Ongsa Fitness Triceps

ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังและก้นเป็นหลัก • ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้..

ติดต่อสอบถามราคา